Posts Tagged With: #BALLROOM

2021 TIF 徵件藝術家 096 詹賀騰 HeTeng Zhan

◆ 096. 詹賀騰 HeTeng Zhan / IG: heteng.zhan 遊走在台北地下音樂場域,本身的職業是平面設計師,熱愛電子音樂與銳舞文化,亦是VOGUER,因緣際會開始在地下音樂場域P…