Posts Tagged With: #精緻

2021 TIF 徵件藝術家 029 Nomelori

◆ 029. Nomelori / FB: nomelori / IG: nomelori 我是Lori,一名服裝設計師兼插畫家,作品概念通常來自日常生活、朋友的故事、職場生活來進行發想。我平時喜歡與…